Viso knygų: 42
  el. paštaskodas
  Turinys
  Pratarmė
  Teorija
  Įvadas
  1 Skyrius: Teisės aktai
  1.1 Sveikatą ir saugą reglamentuojantys teisės aktai
  1.1.1 Sveikatą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų paskirtis
  1.1.2 Sveikatą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymas
  1.2 Darbuotojo teisės ir pareigos
  1.2.1 Darbuotojo pareigos
  1.2.2 Darbuotojo teisės
  1.3 Konsultacijos
  1.3.1 Darbo susirinkimai
  1.3.2 Darbuotojų ir darbdavio susirinkimai (DK)
  1.4 Darbo sveikatos ir saugos tarnyba ir sveikatos ir saugos pareigūnai
  1.5 Darbo inspekcija
  1.6 Kiti teisės aktai
  1.6.1 Darbo valandas reglamentuojantys teisės aktai
  1.6.2 Aplinkosaugą reglamentuojantys teisės aktai
  1.6.3 Europos direktyvos
  1.7 Ženklai ir ženklinimas
  1.7.1 Ženklai
  1.7.2 Ženklinimas
  1.8 Santrauka
  2 Skyrius: Rizikos ir požiūris
  2.1 Pavojus ir rizika
  2.1.1 Pavojus
  2.1.2 Pavojų ir rizikų pavyzdžiai
  2.2 Nesaugios situacijos ir veiksmai
  2.2 .1 Nesaugi situacija
  2.2.2 Nesaugus veiksmas
  2.3 Kaip jūs susidorojate su nesaugia situacija ar veiksmu?
  2.3.1 Susidorojimas su nesaugiomis situacijomis
  2.3.2 Susidorojimas su nesaugiais veiksmais
  2.4 Elgesys
  2.4.1 Saugus elgesys
  2.4.2 Alkoholio ir narkotikų vartojimas
  2.5 Rizikos analizė
  2.5.1 Užduočių rizikos anal izė (URA)
  2.5.2 Paskutinės minutės rizikos anal i zė (PMRA)
  2.6 Darbo leidimas
  2.6.1 Darbo leidimo paskirtis
  2.6.2 Kada būtina turėti darbo leidimą?
  2.6.3 Darbo leidimo struktūra ir turinys
  2.7 Įrengimų apsaugojimas
  2.8 Saugos taisyklės
  2.8.1 Bendrosios saugos taisyklės
  2.8.2 Konkrečios saugos taisyklės
  2.9 Santrauka
  3 Skyrius: Nelaimingi atsitikimai ir katastrofos
  3.1 Incidentai
  3.1.1 Nelaimingas atsitikimas
  3.1.2 Situacija, kai nedaug trūko iki nelaimingo atsitikimo
  3.2 Nelaimingų atsitikimų prevencija
  3.3 Susidorojimas su nelaimingais atsitikimais
  3.3.1 Ką darote įvykus nelaimingam atsitikimui?
  3.3.2 Kaip galite apsaugoti, kad nelaimingas atsitikimas nepasikartotų?
  3.4 Kritiška situacija
  3.5 Susidorojimas su kritine situacija
  3.6 Ką turėtumėte daryti susidarius kritinei situacijai?
  3. 7 Santrauka
  4 Skyrius: Pavojingos medžiagos
  4.1 Pavojingos medžiagos
  4.1 .1 Kas yra pavojingos medžiagos?
  4.1.2 Klasifikavimas, pavojai ir rizikos
  4.2 Pavojingų medžiagų patekimas i kūną
  4.2.1 Pavojingos medžiagos įkvėpimas
  4.2.2 Patekimas per odą
  4.2.3 Patekimas per burną
  4.2.4 Tiesioginis patekimas į kraują
  4.3 Ribinės vertės
  4.4 Matavimas
  4.5 Nuotėkiai
  4.6 Įprastos pavojingos medžiagos
  4.6.1 Asbestas
  4.6.2 Organiniai tirpikliai
  4.6.3 Cikliniai junginiai
  4.6.4 Sunkieji metalai
  4.6.5 Anglies monoksidas
  4.6.6 Buitinės valymo medžiagos
  4.6.7 Biologinės medžiagos
  4.6.8 Cementas
  4.7 Deguonis
  4.7.1 Per didelis deguonies kiekis
  4.7.2 Per mažas deguonies kiekis
  4.8 Informacija apie pavojus
  4.8.1 Etiketės
  4.8.2 Ženklai
  4.9 Buvimo pavojingoje aplinkoje prevencija
  4.9.1 Priemonės šaltinio vietoje
  4.9.2 Vėdinimas ir vietinis ištraukimas
  4.9.3 Žmonių atskyrimas nuo šaltinio
  4.9.4 Asmens apsaugos priemonių dėvėjimas
  4.10 Medicinos patikrinimas
  4.11 Santrauka
  5 Skyrius: Gaisras ir sprogimai
  5.1 Kas yra ugnis?
  5.2 Gaisrų tipai
  5.2.1 A klasės gaisras, gaisras, kai dega kietos medžiagos
  5.2.2 B klasės gaisras, gaisras, kai dega skysčiai
  5.2.3 e klasės gaisras, gaisras, kai dega dujos
  5.2.4 D klasės gaisras, gaisras, kai dega metalai
  5.2.5 Neklasifikuojami gaisrai, gaisrai, kai dega elektros įrengimai
  5.3 Sprogimai
  5.3.1 Sprogimo ribos
  5.3.2 Sprogimo rizikos zonos
  5.4 Gesinimas ir gaisro prevencija
  5.4.1 Ugnies gesinimo principai
  5.4.2 Gesinimo metodai
  5.4.3 Gaisro prevencija
  5.5 Gesinimo būdai
  5.5.1 A klasės gaisrų gesinimo priemonės
  5.5.2 B klasės gaisrų gesinimo priemonės
  5.5.3 C klasės gaisrų gesinimo priemonės
  5.5.4 D klasės gaisrų gesinimo priemonės
  5.5.5 Neklasifikuojamų gaisrų gesinimo priemonės
  5.6 Elgesio taisyklės gesinant gaisrus
  5.6.1 Veiksmai pastebėjus gaisrą
  5.6.2 Nudegimai
  5.7 Dujų balionai
  5.7.1 Dujų balionų spalviniai kodai
  5.7.2 Saugus dujų balionų laikymas
  5.8 Ženklai
  5.8.1 Įspėjamieji ir draudžiamieji ženklai
  5.8.2 Priešgaisrinės įrangos ženklai
  5.9 Santrauka
  6 Skyrius: Įrankiai ir mašinos
  6.1 Energijos nenaudojantys rankiniai įrankiai
  6.1.1 Pavojai
  6.1.2 Saugos reikalavimai ir atsargumo priemonės
  6.2 Elektrą naudojantys rankiniai irankiai
  6.2.1 Pavojai
  6.2.2 Saugos priemonės
  6.3 Pneumatiniai rankiniai jrankiai
  6.3.1 Pavojai
  6.3.2 Saugos priemonės
  6.4 Stacionariai įrengtos mašinos
  6.4.1 Saugos reikalavimai
  6.4.2 Stacionariai įrengtų mašinų keliami pavojai ir saugos priemonės
  6.5 Specifinės mašinos su padidėjusia rizika
  6.5.1 Rankinis šlifuoklis
  6.5.2 Stalinis šlifuoklis
  6.5.3 Stalinis diskinis pjūklas
  6.5.4 Rankinis diskinis pjūklas
  6.5.5 Grandininis pjūklas
  6.5.6 Gręžimo staklės
  6.5.7 Vinių ir kabių šautuvai
  6.6 Virinimas, pjaustymas, deginimas
  6.6.1 Virinimas elektra
  6.6.2 Virinimas, pjaustymas ir deginimas dujomis
  6.7 Santrauka
  7 Skyrius: Elektra
  7.1 Elektros keliami pavojai
  7.1.1 Kūnu tekanti elektros srovė
  7.1.2 Antrinis sužeidimas kaip elektros šoko rezultatas (netiesioginis)
  7.1.3 Kontaktas su kibirkštimis ir lankais
  7.1.4 Gaisras ir sprogimas dėl elektros srovės
  7.1.5 Gaisras ir sprogimas dėl stat in ės elektros
  7.2 Apsauginis įžeminimas
  7.2.1 Srovės nuotėkio apsauga
  7.2.2 Įžeminimas pastoliai ir konteineriai
  7.3 Kitos saugos priemonės
  7.4 Saugus darbas elektros jrengimuose
  7.5 Elektriniai jrankiai ir jranga bei laikini jrengimai
  7.6 Santrauka
  8 Skyrius: Kėlimas
  8.1 Kėlimas
  8.1.1 Kėlimo įranga ir priedai
  8.1.2 Saugus kėlimas
  8.2 Talės
  8.3 Kranai
  8.3.1 Dokumentai
  8.3.2 Pavojai ir dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį
  8.4 Kėlimo priedai
  8.4.1 Plieniniai lynai
  8.4.2 Grandinės
  8.4.3 Kėlimo diržai
  8.4.4 Agregatai
  8.5 Automobilinis krautuvas su šakėmis
  8.6 Padėklų vežimėlis
  8.7 Santrauka
  9 Skyrius: Darbas aukštyje
  9.1 Pavojus nukristi
  9.2 Kopėčios ir skečiamos kopėčios
  9.2.1 Išankstinis patikrinimas
  9.2.2 Saugus darbas
  9.3 Plieniniai pastaliai
  9.3.1 Montavimas
  9.3.2 Saugus darbas
  9.4 Judinami pakabinami pastaliai
  9.5 Pastaliai ant ratukų
  9.5.1 Saugus darbas
  9.5.2 Saugus pastalių perkėlimas
  9.6 Hidraulinės platformos
  9.6.1 Hidraulinių platformų rūšys
  9.6.2 Paruošimas ir tikrinimas
  9.6.3 Saugus darbas
  9.7 Saugos krepšiai
  9.7.1 Montavimas
  9.7.2 Saugus darbas
  9.8 Darbas ant stogų
  9.8.1 Saugos priemonės plokštiems stogams
  9.8.2 Saugos priemonės nuožulniems stogams
  9.9 Kiaurymės sienose ir grindyse
  9.1.0 Santrauka
  10 Skyrius: Darbas pavojingose vietose
  10.1 Uždaros patalpos
  10.2 Uždarų patalpų pavojai
  10.2.1 Gaisras ir sprogimas
  10.2.2 Nusitrenkimas elektros srove
  10.2.3 Uždusimas arba apsinuodijimas
  10.2.4 Kiti pavojai
  10.3 Pasiruošimo darbui uždarose patalpose priemonės
  10.3.1 Organizacinės priemonės
  10.3.2 Pavojų nustatymas
  10.3.3 Priežiūra
  10.3.4 Apsaugojimas
  10.4 Bendrosios priemonės darbui uždarose patalpose
  10.4.1 Ventiliacija
  10.4.2 Įranga ir medžiagos
  10.4.3 Asmens apsaugos priemonės
  10.4.4 Buvimo trukmė
  10.5 Specifinės priemonės darbui uždarose patalpose
  10.5.1 Priemonės virinant ir pjaustant
  10.5.2 Priemonės dažant
  10.6 Griovimo darbai
  10.6.1 Pavojai ir rizikos
  10.6.2 Saugos priemonės
  10.6.3 Asbesto, stiklo pluošto ir akmens vatos šalinimas
  10.7 Žemės kasimo darbai
  10.7.1 Vamzdžių tranšėjų kasimas
  10.7.2 Žemės kasimo darbai
  10.8 Santrauka
  11 Skyrius: Ergonomika
  11.1 Vaikščiojimas
  11.1.1 Pavojingos situacijos vaikštant
  11.1.2 Pavojų prevencija vaikštant
  11.2 Kėlimas ir perkėlimas
  11.2.1 Pavojai keliant
  11.2.2 Taisyklinga kėlimo laikysena
  11.2.3 Kitos saugos priemonės
  11.3 Triukšmas
  11.3.1 Pavojai ir padariniai
  11.3.2 Priemonė
  11.4 Santrauka
  12 Skyrius: Asmens apsaugos priemonės
  12.1 AAP taikomos taisyklės
  12.2 Kūno apsaugos priemonė
  12.3 Galvos apsaugos priemonės
  12.4 Rankų apsaugos priemonės
  12.5 Kojų apsaugos priemonės
  12.5.1 Apsauginiai bateliai
  12.5.2 Apsauginiai batai
  12.6 Klausos organų apsaugos priemonės
  12.6.1 Ausinės
  12.6.2 Vašku impregnuoti medvilniniai ir putų kaištukai
  12.6.3 Ausų kaištukai
  12.6.4 Otoplastikai
  12.7 Akių apsaugos priemonės
  12.7.1 Apsauginiai akiniai
  12.7.2 Prie veido prisispaudžiantys apsauginiai akiniai
  12.7.3 Veido kaukės
  12.7.4 Virinimo akiniai ir virinimo kaukės
  12.8 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės
  12.8.1 Vienkartinė kaukė
  12.8.2 Dalinės ir viso veido kaukės
  12.8.3 Švaraus oro gobtuvas
  12.8.4 Suspausto oro kaukė
  12.9 Apsauga nuo kritimo
  12.10 Santrauka
  Priedas
  1 Priedas: Ženklai
  2 Priedas: Rizikos bei saugos frazės
  Terminų žodynėlis

  Knyga neprieinama