Viso knygų: 42
  el. paštaskodas

  STATYBOS RANGOVAS

  Metodinė priemonė

    
  AutoriusVALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
  DOI
  LeidyklaVitae Litera
  Leidimas2
  Išleidimo metai2007
  Puslapių sk.60

  Anotacija

  Vienas pagrindinių darbdavių uždavinių yra įgyvendinti būtinas darbų
  organizavimo priemones dėl pavojų statybvietėse pašalinimo
  iki darbų pradžios, užtikrinti saugią
  ir sveiką darbo aplinką.
  Darbuotojų pareiga – darbus vykdyti pagal numatytą technologiją,
  teisingai naudojant kolektyvines
  ir asmenines apsaugines priemones ir darbo įrenginius.
  Valstybinë dar­bo inspekcija, vykdydama
  darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų įgyvendinimo
  kontrolę, ypatingą dėmesį skiria šiems klausimams.,
  Šio­je dalyje pateikiamas pagal Danijos praktiką
  parengtas ES direktyvos 2/57/EEC dël minimalių
  saugos ir sveikatos reikalavimų
  laikino­se ar­ba kilno­jamo­se statybvie­tė­se
  įgyven­dinimo ko­men­taras.