Viso knygų: 42
  el. paštaskodas

  STATYBOS RANGOVAS

  Metodinė priemonė

    
  AutoriusVALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
  DOI
  LeidyklaVitae Litera
  Leidimas2
  Išleidimo metai2007
  Puslapių sk.60

  Anotacija

  Vienas pagrindinių darbdavių uždavinių yra įgyvendinti būtinas darbų organizavimo priemones dėl pavojų statybvietėse pašalinimo iki darbų pradžios, užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką. Darbuotojų pareiga – darbus vykdyti pagal numatytą technologiją, teisingai naudojant kolektyvines ir asmenines apsaugines priemones ir darbo įrenginius. Valstybinë dar­bo inspekcija, vykdydama darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę, ypatingą dėmesį skiria šiems klausimams., Šio­je dalyje pateikiamas pagal Danijos praktiką parengtas ES direktyvos 2/57/EEC dël minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikino­se ar­ba kilno­jamo­se statybvie­tė­se įgyven­dinimo ko­men­taras.