Viso knygų: 42
  el. paštaskodas

  Naujienos

  ŠLAITINIŲ STOGŲ KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

  © Monier UAB, 2016

  Šioje studijoje nagrinėjami ne visi „ Braas Monier" čerpių ir stogo priedų naudojimo šlaitiniams stogams dengti atvejai.
  Pateikiamos schemos tėra nedidelė visuotinai stogams dengti taikomų sprendinių apžvalga, todėl neatmetama galimybė, kad esama ir kitų alternatyvių sprendinių.
  Pasiliekame teisę keisti techninius sprendinius, atsižvelgdami į „Braas Monier" asortimento tobulėjimą ar produktų pakeitimus.

  SANTECHNIKOS TECHNOLOGIJŲ MOKOMOJI MEDŽIAGA

  Ši mokymo priemonė rengta pagal santechniko rengimo standartą S 358202 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei socialinės ir darbo apsaugos ir darbo ministrų 2004 m liepos 16 d įsakymas Nr. ĮSAK-1159/Al-178). Knyga skirta profesinių technikos mokyklų moksleiviams ir profesijos mokytojams, ruošiantiems kvalifikuotus santechnikus, sugebančius kvalifikuotai ir savarankiškai atlikti pastatų santechninių sistemų montavimo, remonto ir eksploatacijos darbus.
  Knyga turėtų būti naudinga ir santechninių firmų darbininkams jų kvalifikacijai kelti, nes joje apžvelgiamos naujos technologijos ir įrenginiai, naudojami šiuolaikinėje santechnikoje. Nors knyga skirta vidaus santechninių tinklų montuotojams, joje pateiktos bendrosios žinios ir apie išorinių tinklų montavimą, elementarios žinios apie statybinius darbus, dujų tiekimą bei vėdinimą.

  8-VCA Kursas. Pagrindinė sauga

  D. van der Starre, drs. M.S. Stegeman (mokymo ekspertas)

  Sveiki pradėję B-VCA kursą ! Šiame kurse pateikti nurodymai pagrindiniam saugos
  egzaminui, išmoksite visko, ko reikia norint saugiai ir sveikai dirbti.

  STATYBOS RANGOVAS

  VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

  Vienas pagrindinių darbdavių uždavinių yra įgyvendinti būtinas darbų
  organizavimo priemones dėl pavojų statybvietėse pašalinimo
  iki darbų pradžios, užtikrinti saugią
  ir sveiką darbo aplinką.
  Darbuotojų pareiga – darbus vykdyti pagal numatytą technologiją,
  teisingai naudojant kolektyvines
  ir asmenines apsaugines priemones ir darbo įrenginius.
  Valstybinë dar­bo inspekcija, vykdydama
  darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų įgyvendinimo
  kontrolę, ypatingą dėmesį skiria šiems klausimams.,
  Šio­je dalyje pateikiamas pagal Danijos praktiką
  parengtas ES direktyvos 2/57/EEC dël minimalių
  saugos ir sveikatos reikalavimų
  laikino­se ar­ba kilno­jamo­se statybvie­tė­se
  įgyven­dinimo ko­men­taras.

  APDAILININKŲ MOKYMAS

  Vyr profesijos mokytoja Asta Grikšienė, Vyr profesijos mokytoja Ina Liniova, Statybos darbų mokytoja metodininkė Genovaitė Riabčukienė, Mokytoja metodininkė Danguolė Olbutienė.

  Apdailininkų mokymo medžiaga (konspektas) skirta apdailininko specialybės mokinių su sutrikusiu intelektu, kompleksine negalia mokymui bei mokymuisi. Mokymo ir mokymosi medžiaga pagal mokymo programą, kas svarbu integruojant specialiųjų poreikių asmenis į visuomenę, mokant apdailininko specialybės, suteikiant kvalifikaciją.

  Slaugos mokslo metodologijos pagrindai

  Artūras Razbadauskas, Geriuldas Žiliukas, Irena Idzelienė, Danguolė Drungilienė, Elvyra Acienė

  Slauga –
  asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų
  ir rizikos veiksmų profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų priežiūrą. Slaugytojas – asmuo,
  įgijęs slaugos studijų baigimo diplomą ir bendrosios praktikos ir (ar) atitinkamą specialiosios
  praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Slaugos mokymo pagrindą sudaro universitetinis
  išsilavinimas: bakalauro, magistro, doktorantūros studijos, taip pat podiplominės specializacijos
  programos. Slaugytojo veiklos kompetencijos ribos plečiasi, jo savarankiškas darbas
  tampa kaskart sudėtingesnis ir reikalauja vis daugiau žinių. Stiprėja slaugos mokslo tiriamojo
  darbo tendencijos, slaugos teorijos ir modeliai tampa slaugos praktikos pagrindu.

  Mityba, sveikata ir fizinis aktyvumas

  Sandra Bardauskienė

  Sveika mityba padeda saugoti ir stiprinti sveikatą, išvengti daugelio ligų. Sveika mityba yra
  sveikatos pagrindas. Sukaupta gana daug mokslinių tyrimų duomenų, pagrindžiančių mitybos ir sveikatos ryšį. Dėl nesveikos mitybos atsiranda išeminė širdies liga, arterinė hipertenzija, nutukimas ir t.t. Nesveika mityba skatina nutukimą. Norint išlikti kuo sveikesniam, būtina kontroliuoti kūno svorį.