Number of Titles: 42
  e-mailpassword

  Knygos

  ŠLAITINIŲ STOGŲ KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

  © Monier UAB, 2016

  Šioje studijoje nagrinėjami ne visi „ Braas Monier" čerpių ir stogo priedų naudojimo šlaitiniams stogams dengti atvejai. Pateikiamos schemos tėra nedidelė visuotinai stogams dengti taikomų sprendinių apžvalga, todėl neatmetama galimybė, kad esama ir kitų alternatyvių sprendinių. Pasiliekame teisę keisti techninius sprendinius, atsižvelgdami į „Braas Monier" asortimento tobulėjimą ar produktų pakeitimus.

  SANTECHNIKOS TECHNOLOGIJŲ MOKOMOJI MEDŽIAGA

  Ši mokymo priemonė rengta pagal santechniko rengimo standartą S 358202 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei socialinės ir darbo apsaugos ir darbo ministrų 2004 m liepos 16 d įsakymas Nr. ĮSAK-1159/Al-178). Knyga skirta profesinių technikos mokyklų moksleiviams ir profesijos mokytojams, ruošiantiems kvalifikuotus santechnikus, sugebančius kvalifikuotai ir savarankiškai atlikti pastatų santechninių sistemų montavimo, remonto ir eksploatacijos darbus. Knyga turėtų būti naudinga ir santechninių firmų darbininkams jų kvalifikacijai kelti, nes joje apžvelgiamos naujos technologijos ir įrenginiai, naudojami šiuolaikinėje santechnikoje. Nors knyga skirta vidaus santechninių tinklų montuotojams, joje pateiktos bendrosios žinios ir apie išorinių tinklų montavimą, elementarios žinios apie statybinius darbus, dujų tiekimą bei vėdinimą.

  8-VCA Kursas. Pagrindinė sauga

  D. van der Starre, drs. M.S. Stegeman (mokymo ekspertas)

  Sveiki pradėję B-VCA kursą ! Šiame kurse pateikti nurodymai pagrindiniam saugos egzaminui, išmoksite visko, ko reikia norint saugiai ir sveikai dirbti.

  STATYBOS RANGOVAS

  VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

  Vienas pagrindinių darbdavių uždavinių yra įgyvendinti būtinas darbų organizavimo priemones dėl pavojų statybvietėse pašalinimo iki darbų pradžios, užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką. Darbuotojų pareiga – darbus vykdyti pagal numatytą technologiją, teisingai naudojant kolektyvines ir asmenines apsaugines priemones ir darbo įrenginius. Valstybinë dar­bo inspekcija, vykdydama darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę, ypatingą dėmesį skiria šiems klausimams., Šio­je dalyje pateikiamas pagal Danijos praktiką parengtas ES direktyvos 2/57/EEC dël minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų laikino­se ar­ba kilno­jamo­se statybvie­tė­se įgyven­dinimo ko­men­taras.

  APDAILININKŲ MOKYMAS

  Vyr profesijos mokytoja Asta Grikšienė, Vyr profesijos mokytoja Ina Liniova, Statybos darbų mokytoja metodininkė Genovaitė Riabčukienė, Mokytoja metodininkė Danguolė Olbutienė.

  Apdailininkų mokymo medžiaga (konspektas) skirta apdailininko specialybės mokinių su sutrikusiu intelektu, kompleksine negalia mokymui bei mokymuisi. Mokymo ir mokymosi medžiaga pagal mokymo programą, kas svarbu integruojant specialiųjų poreikių asmenis į visuomenę, mokant apdailininko specialybės, suteikiant kvalifikaciją.

  Slaugos mokslo metodologijos pagrindai

  Artūras Razbadauskas, Geriuldas Žiliukas, Irena Idzelienė, Danguolė Drungilienė, Elvyra Acienė

  Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksmų profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų priežiūrą. Slaugytojas – asmuo, įgijęs slaugos studijų baigimo diplomą ir bendrosios praktikos ir (ar) atitinkamą specialiosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Slaugos mokymo pagrindą sudaro universitetinis išsilavinimas: bakalauro, magistro, doktorantūros studijos, taip pat podiplominės specializacijos programos. Slaugytojo veiklos kompetencijos ribos plečiasi, jo savarankiškas darbas tampa kaskart sudėtingesnis ir reikalauja vis daugiau žinių. Stiprėja slaugos mokslo tiriamojo darbo tendencijos, slaugos teorijos ir modeliai tampa slaugos praktikos pagrindu.

  Mityba, sveikata ir fizinis aktyvumas

  Sandra Bardauskienė

  Sveika mityba padeda saugoti ir stiprinti sveikatą, išvengti daugelio ligų. Sveika mityba yra sveikatos pagrindas. Sukaupta gana daug mokslinių tyrimų duomenų, pagrindžiančių mitybos ir sveikatos ryšį. Dėl nesveikos mitybos atsiranda išeminė širdies liga, arterinė hipertenzija, nutukimas ir t.t. Nesveika mityba skatina nutukimą. Norint išlikti kuo sveikesniam, būtina kontroliuoti kūno svorį.

  UROLOGINĖ SLAUGA

  Aurelija Blaževičienė, Daimantas Milonas

  Skausmas nėra tik pojūtis. Jį sudaro jutiminis (fizinis) ir afekto (jausminis) komponentai. Tai subjektyvus išgyvenimas, kurio negalima objektyviai išmatuoti. Dėl skausmo žmonės dažniausiai kreipiasi į gydymo įstaigas. Skausmas yra toks, kokį apibūdina skausmą išgyvenantis žmogus. Skausmas – dažniausiai pasitaikantis ligos simptomas. Tai tarsi signalas, biologinis apsauginis mechanizmas, kurį gali sukelti dauguma stresorių. Žmogus pajutęs skausmą, nori jo atsikratyti. Tai natūrali apsauginė reakcija. Skausmas ima varginti, kai trukdo žmogui judėti arba kai tampa nepakeliamas.

  NEIŠNEŠIOTŲ NAUJAGIMIŲ SLAUGA

  A. Vaškelytė

  Priešlaikinį gimdymą ir naujagimio hospitalizaciją į naujagimių intensyviosios terapijos skyrių daugelis tėvų apibūdina kaip kritimą iš laimės, lengvumo ir džiugesio aukštumų į nevilties bedugnę.

  Gydomasis (klasikinis) masažas

  Zita Zajančkauskienė

  Susiformavo ,,klasikinio masažo“ sąvoka. Tai – visi masažavimo metodai, kurie buvo naudojami, iki naujų būdų – refleksinio segmentinio, jungiamojo audinio, periostalinio, taškinio – įdiegimo į praktiką. Klasikinis masažas moksliškai pagrįstas ir efektyviai taikomas gydant įvairias ligas.

  PSICHINĖS SVEIKATOS SLAUGA

  D. Navikas

  Psichinė sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą, iškęsti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte (PSO).

  Socialinė reabilitacija

  Edmundas Vaitiekus

  Sudarydami programas, socialiniai darbuotojai renka informaciją iš įvairių sričių specialistų, bendrauja ir bendradarbiauja, todėl komandinio darbo žinios bei įgūdžiai būtini. Šioje mokymo priemonėje taip pat apžvelgiami socialinės reabilitacijos organizavimo aspektai užimtumo bei globos srityse.

  Socialinis darbas ir sveikatos priežiūra

  Lidija Kondrašovienė, Jurgita Zabulytė Kupriūnienė

  Leidinio sudarytojos tikisi, jog ši mokomoji priemonė bus pradžiamoksliu socialinio darbo studentams, studijuojantiems sveikatos priežiūros sistemos socialinį darbą, praplės kitų profesijų drbuotojų, pvz., socialinių pedagogų, slaugytojų, kineziterapeutų, ergoterapeutų, specialiųjų pedagogų, studentų supratimą apie socialinių paslaugų teikimą sveikatos priežiūros srityje. Kalbantis su praktikais, išryškėjo socialinių darbuotojų, kaip profesionalų, integracijos į sveikatos priežiūros specialistų komandą sunkumai. Matyti, kad ne visi komandos nariai supranta socialinių darbuotojų funkcijas ir jų darbo svarbą. Dažnai kitų specialistų požiūris į socialinių darbuotojų vaidmenį apsiriboja tarpininkavimu tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir kitų socialines paslaugas teikiančių institucijų.

  CHIRURGINĖ SLAUGA. I Dalis

  Viktorija Piščalkienė

  Chirurginės slaugos vadovėlis yra skirtas bendrosios praktikos slaugos IR akušerijos aukštųjų studijų studentams.

  PALIATYVIOJI SLAUGA

  Dalė Smaidžiūnienė

  Paliatyvioji medicina dažnai aprašoma kaip nauja medicinos disciplina, bet taip nėra. Ją galima būtų vadinti netgi viena seniausių, nes anksčiau daugelis ligų nebuvo tinkamai gydomos. Nauji yra tiktai pastarųjų dešimtmečių skausmo ir simptomų terapijos medicinos ir mokslo laimėjimai, taip pat sunkiai sergančių ir mirštančių pacientų elementarių poreikių tenkinimas. Naujai buvo atrasta bendravimas (komunikacija), etika, žmoniškumas, komandinis darbas ir darbas su žmogumi visais jo gyvenimo laikotarpiais.

  Ugdymo mokslo pasiekimai modernioje slaugos praktikoje

  Inga Mikutavičienė

  Ši knyga skirta sveikatos priežiūros specialistus rengiančių aukštųjų mokyklų studentams, busimiems slaugytojams, kaip mokymosi priemonė, padedanti įgyti žinių ir gebėjimų asmens bei visuomenės sveikatos tausojimo, stiprinimo ar grąžinimo klausimais. Knygą sudaro devynios temos, kuriose pateikiami bendrieji ir tik slaugai būdingi mokymo planavimo, realizavimo bei vertinimo principai, nagrinėjamos mokymo teorijos ir jų pritaikymo galimybės slaugos praktikoje, aptariami specialiųjų poreikių turinčių pacientų mokymo ypatumai ir kt. Kiekvieno skyriaus gale pateikiamos savikontrolės užduotys ir klausimai, padedantys įprasminti naują informaciją, skatinantys atrasti atitinkamos situacijos geriausius edukacinius sprendimus.

  CHIRURGINĖ SLAUGA. II Dalis

  Viktorija Piščalkienė

  Šiame vadovėlyje nemažai dėmesio yra skiriama pooperacinių komplikacijų po konkrečių chirurginių procedūrų profilaktikai. Tik laiku pastebėti, įvertinti pooperacinių komplikacijų požymiai, profilaktinių priemonių taikymas, neleidžiantis šioms komplikacijoms plisti padeda palaikyti gerą paciento būklę ir skatina sveikimą.

  SLAUGOS IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROCEDŪROS

  R. Balčiūnienė, R. Januškevičiūtė, l. Kuzminskienė, B. Markevičienė, V. Rastenienė, V. Veličkienė

  Mokymosi knygą sudaro septyni skyriai: „Antropometriniai matavimai“, „Gyvybinių funkcijų rodiklių tyrimas“, „Paciento fiziologinių poreikių patenkinimas“, „Paciento būklę lengvinančios procedūros“, „Paciento paruošimas tyrimams“, „Sekretų ir ekskretų paėmimas tyrimams“, „Gydymo procedūros“. Kiekvienos procedūros aprašyme paaiškinamas procedūros tikslas, indikacijos ir kontraindikacijos, išvardytos priemonės, kurios reikalingos procedūrai ar slaugai, procedūros eiga ir komplikacijos, išskirtinės situacijos, iliustracijos, vaizduojančios atlikimą. Tikimės, kad slaugos mokslus studijuojantiems studentams ši knyga padės išmokti atlikti gydytojo skirtas gydomąsias procedūras, paciento būklę lengvinančias procedūras, paruošti pacientą tyrimams arba atlikti tyrimus. Norėdami suvokti slaugytojo veiklos sudėtines dalis ir visumą, šią knygą studijuojantieji turės papildyti žiniomis apie žmogaus anatomiją, fiziologiją ir patologiją, asmenybės ir žmogaus amžiaus tarpsnių psichologiją, bendravimo psichologiją, mikrobiologiją, higieną ir t. t.

  Slaugos modelio praktinis taikymas

  R. Dumbrauskienė, A. Razbadauskas, V. Mockienė, A.Kiaunytė

  Slaugos praktikos priežiūra. Šiandien slauga apibrėžiama kaip jauna savitą tapatumą turinti akademinė disciplina, plėtojanti mokslą ir praktiką. Slaugos praktikos priežiūros, kaip praktinės studijų dalies metodo ir profesinių santykių konsultavimo suvokimas, suteikia galimybę analizuoti slaugą remiantis praktika.

  Socialinio darbo praktikos vadovas

  Ramunė Jurkuvienė, Lina Danusevičienė

  Šioje knygelėje aptariamos pagrindinės praktikos sąvokos, pateikiami teorinio ir praktinio patyrimo esminiai skirtumai, atskleidžiami ieškojimai, kaip galima organizuoti praktiką universitetų bakalauro studijų metu, siekiant įgyvendinti pagrindinius socialinio darbo principus Lietuvoje. Akivaizdu, kad ieškojimai vykta ir kitose šalies aukštosiose mokyklose.

  Slaugos praktikos vadovas

  Parengė: Jovita Demskytė Jurgita Gulbinienė Daiva Kriukelytė Aušra Lekauskaitė Rima Zunkienė

  Kauno medicinos universiteto Slaugos fakulteto bakalauro studijų absolventams pagal patvirtintą Studijų planą organizuojama slaugos mokomoji praktika. Jos tikslas – pritaikyti įgytas slaugos teorines žinias ir praktinius įgūdžius dirbant.

  Slaugos vadyba

  Olga Riklikienė

  Paskaitų konspektuose pateikiami paskaitų tikslai ir uždaviniai, mokomosios medžiagos santrumpa, kontroliniai klausimai ir užduotys, rekomenduojamų skaitinių sąrašas. Slaugos vadybos mokomasi atsižvelgiant į administravimo principus: slaugos vadovas – administratorius – pristatomas kaip vadybininkas, skatintojas, mokytojas, kuriantis organizacijos aplinką profesinei slaugos praktikai įgyvendinti. Slaugos administratorius – tai ir gabus mokslininkas, pasirengęs taikyti mokslu grįstas žinias klinikinėje veikloje.

  Socialinė sauga sveikatos priežiūros sistemoje

  Jūratė Matikovienė

  Gyvename didelių pokyčių laikotarpiu. Dabar stebime socialinės visuomenės struktūros kaitą ir patys esame tos kaitos veiksniai. Sparčiai vykstant dideliems pokyčiams, gali atsitikti, kad ši knyga greitai bus mažai aktuali. Tačiau, ją rašydama, siekiau bent iš dalies paaiškinti aktualius šiandien vykstančius procesus socialinės saugos srityje bei jų įtaką sveikatos apsaugai.

  Reabilitacijos ir slaugos studijų krypčių mokslinių darbų rengimas

  Linas Pauliukėnas, Arvydas Šeškevičius

  Kiekvienas iš mūsų sukaupia daug įvairios patirties – nuo mažumės per visą gyvenimą. Šia patirtimi kiti asmenys dažnai negali pasinaudoti, nes ji asmeniška, subjektyvi ir niekaip neišreikšta. Tai kasdienis (buitinis) pažinimas. Mok sli n iu pa ži n i mu siekiama sukauptą žmonijos patirtį apibendrinti ir perduoti būsimoms kartoms. Šiam tikslui įgyvendinti sukurtos taisyklės, kurių laikantis nesunkiai šią patirtį galima suprasti, kaupti, patikrinti, papildyti ir perduoti būsimoms kartoms (Kardelis K., 1998).

  PALIATYVIOJI SLAUGA

  Dalė Smaidžiūnienė

  Šiuo metu visuomenė sparčiai persitvarko. Šie fundamentalūs persitvarkymai neaplenkė ir medicinos. Didžiausią įtaką esminėms permainoms turėjo medicinos mokslinis ir techninis progresas bei demografinių rodiklių kaita (vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas, pagyvenusių ir senų žmonių skaičiaus didėjimas). Senėjant populiacijai, didėjant sergamumui lėtinėmis ir onkologinėmis ligomis, atsiradus sergančiųjų AIDS problemoms bei didėjant išgyvenamumui dėl medicinos mokslo progreso, visuomenėje buvo sukurta paliatyviosios medicinos samprata, o daugelyje šalių – ir paliatyviosios medicinos sistemos.

  KARDIOLOGINĖ SLAUGA

  Arvydas ŠEŠKEVIČIUS

  Specialios literatūros lietuvių kalba slaugytojams labai stinga. Šiuolaikiniam mokymui, kuris skatina nenutrūkstamą mokymąsi visą gyvenimą, reikia vadovėlių, suteikiančių naujausią dalykinę informaciją. Vadovėlis skirtas ikidiplominėms ir podiplominėms kvalifikacijos kėlimo studijoms. Tai pirmoji knyga Lietuvoje, skirta slaugytojams studentams ir praktikams, slaugantiems sergančiuosius širdies ligomis.

  Sergančiųjų stuburo ligomis kinezitera pija vandenyje ir ska usmo malšinamoji elektros stimuliacija

  Aleksandras Kriščiūnas, Aurelija Kavaliauskienė, Raimundas Brunonas Kibiša

  Ši mokomoji knyga skirta studentams, studijuojantiems kineziterapiją, tačiau manome, kad ji bus naudinga Medicinos fakulteto studentams bei praktinį darbą dirbantiems kineziterapeutams.

  ERGOTERAPiJA

  A. Kriščiūnas, R. Kerpė, A. Kimtys, S. Mingaila, J. Rapolienė, D. Petruševičienė, G. Kavaliauskienė, R. Savickas, L. Varžaitytė, A. Prasauskienė, J. Samėnienė

  Vadovėlyje patiekiama ergoterapijos specialybės samprata grindžiama nuostatomis apie žmogų ir jo veiklą, aptariami ergoterapijos modeliai, priemonės bei sergančių tam tikromis ligomis žmonių ergoterapijos ypatumai. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų ergoterapijos specialybės studentams. Manome, kad jis sudomins ir jau dirbančius ergoterapeutus bei kitus reabilitacijos specialistų komandos narius.

  Asmens fizinės sveikatos vertinimas

  L. Šiupšinskas, A. Vitartaitė, E.Sendžikaitė, B. Zachovajevienė

  Šiame praktikos vadove rašoma apie fizinės sveikatos vertinimo metodus. Pagrindinis knygos autorių tikslas – nuodugniai ir išsamiai pateikti mokslu pagrįstas metodikas, kurios gali būti saugiai ir veiksmingai taikomos asmens ir visuomenės fizinės sveikatos tyrimams.

  GERONTOLOGIJA SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

  Vita Lesauskaitė, Gintautas Bagdonas, Jūratė Macijauskienė, Audris Visokinskas

  Geriatrija yra mokslo sritis, nagrinėjanti senstančių žmonių sveikatos išsaugojimo ir gerinimo problemas, bei senų žmonių ligų profilaktiką, kliniką, gydymą ir socialinius aspektus. Geriatriją reikia skirti nuo gerontologijos, kuri yra platesnė sąvoka, apimanti senėjimo teorijas, biologinius, sociologinius, psichologinius ir ekonominius senėjimo aspektus. Gerontologinė (pagyvenusio amžiaus žmonių) socialinė priežiūra yra socialinio darbo sritis, kurios objektas yra pagyvenusio amžiaus žmonių biopsichosocialinės būklės tyrimas, priežiūros planavimas,vykdymas ir jos efektyvumo vertinimas. Kaip atskira specialybė ji susiformavo 20 a. antrojoje pusėje kaip atsakas į demografinį pagyvenusio amžiaus žmonių „bumą“.

  Gerontologija ergoterapeutams

  V. Lesauskaitė, G. Bagdonas, J. Macijauskienė, A. Visokinskas

  Atitinkami, laiku nustatyti ir patikimi demografiniai duomenys yra būtini, organizuojant medicininę ir socialinę geriatrijos tarnybą, nustatant senėjimo padarinių įveikimo politiką ir strategiją bei įvertinant šios strategijos rezultatus.

  Pagyvenusių žmonių slauga

  G. Bagdonas, G. Damulevičienė, V. Lesauskaitė, J. Macijauskienė, D. Venskutonis, A. Visokinskas

  Gyventojų senėjimas yra 20 ir 21 a. fenomenas. Ypač ryškus gyventojų senėjimas Japonijoje bei Europoje. Prognozuojama, kad Europoje pagyvenusių gyventojų dalis nuo 2000 iki 2025 m. padidės nuo 20 iki 28 proc.

  Kineziologijos pagrindai

  Daiva Lenčiauskienė

  Kineziologija – vienas svarbiausių studijų krypties dalykų kineziterapiją studijuojantiems studentams. „Kineziologijos pagrindai“ – tai pirmas tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje. Knygoje supažindinama su judesių, anatominių krypčių ir kūno padėties terminologija, periferinių sąnarių sandara, funkcija, osteokinematika, artrokinematika, raumenų funkcine anatomija. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos savarankiško darbo užduotys. Leidinys parengtas kineziterapiją studijuojantiems kolegijos studentams. Tikimasi, kad ši knyga palengvins mokymo ir studijų procesą.

  Profesionalioji burnos higiena

  Profesionalioji burnos higiena

  Mokomoji knyga skirta odontologijos ir burnos priežiūros studijų krypčių studentams, odontologams ir burnos higienistams praktikams. Leidinys atitinka Panevėžio kolegijos burnos higienos studijų programą, bet gali būti naudingas ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Mokymo priemonės tikslas – suteikti žinių apie pacientų, sergančių periodonto ligomis, burnos sveikatos įvertinimą, dantų akmenų šalinimo instrumentų pritaikymą ir naudojimą, padėti pasiruošti dirbti odontologinės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

  Teritorijų sutvarkymo ir apželdinimo dizainas

  Regina Nakienė

  Įrengti ir jaukiai apipavidalinti gyvenamojo namo, sodybos ar įstaigos teritoriją yra nemažzas darbas, reikalaujantis ne tik lėšų, laiko, darbo, bet ir nemažai žinių. Šis paskaitų konspektas tam ir skirtas. Leidinio autorė, profesijai paruošusi nemažą floristų būrį, dėstanti šį dalyką Utenos kolegijos studentams, nutarė šį leidinį skirti būtent jiems, taip pat visiems žmonėms, kuriuos domina aplinkos sutvarkymo ir apželdinimo dizaino studijos.

  Skubioji pagalba šeimos gydytojo darbe

  A. V. Baltrėnaitė, D. Masiulienė

   Šiame leidinyje glaustai aptariami apsinuodijimai, ūminiai sveikatos sutrikimai, su kuriais šeimos gydytojui tenka susidurti kasdienėje praktikoje. Trumpai primenami pirmos reanimacinės pagalbos principai nelaimingų atsitikimų atvejais. Pateikiami duomenys, padėsiantys atpažinti pagrindinius ūminius sveikatos sutrikimus, juos lemiančias priežastis bei svarbiausius gydymo aspektus.

  REABILITACIJOS PAGRINDAI

  Aleksandras Kriščiūnas

  Antroji vadovėlio „Reabilitacijos pagrindai“ laida, papildyta naujausiomis žiniomis ne tik iš fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, bet ir kineziterapijos, ergoterapijos, logoterapijos, socialinio darbuotojo pozicijų. Vadovėlyje pateikiama šiuolaikinė reabilitacijos samprata, aprašoma reabilitacijos sistema, metodai ir priemonės. Leidiny skirtas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems kineziterapiją, ergoterapiją, socialinį darbą. Manome, kad vadovėlis sudomins ir medicinos fakulteto studentus bei gydytojus, kineziterapeutus, ergoterapeutus, slaugytojus ir kitus reabilitacijos komandos specialistus, dirbančius praktinį darbą.

  Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra

  Gintautas Bagdonas, Gytė Damulevičienė, Vita Lesauskaitė, Jūratė Macijauskienė, Leonas Valius, Donatas Venskutonis, Audris Visokinskas

  Gyventojų senėjimas yra 20 ir 21 a. fenomenas. Gyventojų senėjimas ypač ryškus ne tik Japonijoje, bet ir Europoje. Prognozuojama, kad Europoje pagyvenusių gyventojų dalis nuo 2000 iki 2025 m. padidės nuo 20 iki 28 proc. Geriatrija yra mokslo sritis, nagrinėjanti senstančių žmonių sveikatos išsaugojimo ir gerinimo problemas, bei senų žmonių ligų profilaktiką, kliniką, gydymą ir socialinius aspektus. Geriatriją reikia skirti nuo gerontologijos, kuri yra platesnė sąvoka, apimanti senėjimo teorijas, biologinius, sociologinius, psichologinius ir ekonominius senėjimo aspektus. Gerontologinė (pagyvenusių žmonių) slauga yra slaugos mokslo sritis, kurios objektas yra pagyvenusių žmonių sveikatos ir funkcinės būklės tyrimas, priežiūros planavimas, vykdymas ir jos efektyvumo vertinimas. Kaip atskira specialybė ji susiformavo 20 a. antrojoje pusėje kaip atsakas į demografinį pagyvenusių žmonių „bumą“.

  Padėkime mikčiojančiam vaikui.

  Nijolė Žutautienė

  Mikčiojimas – tai sunkus ir varginantis sklandaus kalbėjimo sutrikimas, kuriam būdingas garsų, skiemenų arba žodžių kartojimas, kartais tylos pauzės, garsų tęsimas, trikdantis ritmingą kalbą. Knygelėje esantys pratimai skirti ne vien vaiko ar asmens, kurį vargina mikčiojimas, kalbos ritmo lavinimui, bet ir pasitikėjimo savimi ugdymui. Šios knygos tikslas – pasidalyti savo ilgamete pedagogo patirtimi, pateikti kai kurias rekomendacijas darbui su mikčiojančiais mokyklinio amžiaus vaikais.

  Paauglių sveikatos priežiūra

  Leonas Valius, Lina Jaruševičienė

  Vadovėlyje išsamiai ir suprantamai pateikiamos paauglių sveikatos priežiūros problemos. Apibendrinama Lietuvoje ir kitose šalyse sukaupta patirtis, paauglio raidos savitumas, dažniausios sveikatos problemos bei sveikatos paslaugų teikimo paaugliams specifika. Vadovėlis skirtas studentams ir šeimos gydytojams.

  Floristika

  Regina Nakienė

  Lietuvius, kaip ir kitų tautų žmones, augalai lydi visą gyvenimą dar nuo seno. medžių šakelės ir gėlės buvo neatskiriama lietuvių papročių, religiniu švenčių, vestuvių apeigų puošmena. Mūsų protėviai garbino medžius ir mane, kad juose apsigyvena mirusių žmonių vėlės. Šioja knygoje apžvelgiama visa floristikos istorija iki mūsų laikų, bei supažindinama su šio meno esme.

  Dailės terapija

  Laima Kriukelienė

  Sveikatos sutrikimams šalinti, apsisaugoti nuo ligų, kūrybinėms galioms plėtoti taikomas meno terapijos metodas. XXi amžius atveria daug naujų sveikatos stiprinimo galimybių. Šalia tradicinių gydymo metodų, vis drąsiau taikomos įvairios meno rūšys. Tai naujas požiūris i tradicine mediciną.